ژنتیک و پیش آگهی

ژنتیک و پیش آگهی

ژنتیک و پیش آگهی

6 مهر 1396

امروزه روش های نوین علم ژنتیک نه تنها در تشخیص بهتر و سریعتر بیماری ها و متعاقبا درمان آن ها به متخصصین کمک می کنند. بلکه می توان از طریق دادن آگهی به افراد بر نحوه زندگی روز مره آنها نیز تاثیر گذار باشد. پاسخ متفاوت افراد مختلف به مصرف دارو ها، مواد غذایی، چاقی، لاغریو تناسب اندام، پتانسیل های نهفته ورزشی و استعداد قهرمانی و میزان ریسک ابتلا به بیماری ها از جمله سرطان ها، ناشی از تفاوت های افراد مختلف در ژن های آن هاست که موجب می گردد متابولیسم های متفاوتی داشته و یا استقامت آن ها بیشتر صادق است. امروزه تست های آزمایشگاهی نوین، اطلاعاتی را در قالب در قالب تست های پیش آگهی در زمینه های ژنتیک و تغذیه، ژنتیک و ورزش، ژنتیک و تناسب اندام، ژنتیک و واکنش های داروییو ریسک ابتلا به سرطان ها در اختیار متخصصین مختلف قرار می دهد. مطالعات جدید نشان داده است افرادی که آزمایش ژنتیک تغذیه را انجام داده اند و بر اساس اطلاعات حاصل از آن رژیم غذایی مطلوب را انتخاب کرده اند بهتر از سایر افراد در کم کردن وزن بدن موفق بوده اند. تست های پیش آگهی ژنتیک تغذیه و تناسب اندام تحت نظر مشاور ژنتیک، نشانگرهای مختلف مرتبط با متابولیسم مواد غذایی و هورمون ها را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. این تست اطلاعاتی را در خصوص نیاز فرد به عناصر ماکرو و میکرو، متابولیسم بدن و استعداد بد غذایی، پاسخ به کافئین و لاکتوز، استعدادچاقی و لاغری، استعداد فرد به تنش های اکسیداتیو، نحوه تاثیر چربی های اشباع و غیر اشباع و متابولیسم آن ها، تمایل به شیرینی و افزایش قند خون، هورمون های مرتبط با وزن و.....، در اختیار فرد قرار می دهد و به فرد کمک می کند تا بهتر و متناسب با ژنتیک خود دوره رژیم درمانی را پیش بگیرد.

امروزه روش های نوین علم ژنتیک نه تنها در تشخیص بهتر و سریعتر بیماری ها و متعاقبا درمان آن ها به متخصصین کمک می کنند. بلکه می توان از طریق دادن آگهی به افراد بر نحوه زندگی روز مره آنها نیز تاثیر گذار باشد. پاسخ متفاوت افراد مختلف به مصرف دارو ها، مواد غذایی، چاقی، لاغریو تناسب اندام، پتانسیل های نهفته ورزشی و استعداد قهرمانی و میزان ریسک ابتلا به بیماری ها از جمله سرطان ها، ناشی از تفاوت های افراد  مختلف در ژن های آن هاست که موجب می گردد متابولیسم های متفاوتی داشته و یا استقامت آن ها بیشتر صادق است. امروزه تست های آزمایشگاهی نوین، اطلاعاتی را در قالب در قالب تست های پیش آگهی در زمینه های ژنتیک و تغذیه، ژنتیک و ورزش، ژنتیک و تناسب اندام، ژنتیک و واکنش های داروییو ریسک ابتلا به سرطان ها در اختیار متخصصین مختلف قرار می دهد.

مطالعات جدید نشان داده است افرادی که آزمایش ژنتیک تغذیه را انجام داده اند و بر اساس اطلاعات حاصل از آن رژیم غذایی مطلوب را انتخاب کرده اند بهتر از سایر افراد در کم کردن وزن بدن موفق بوده اند. تست های پیش آگهی ژنتیک تغذیه و تناسب اندام تحت نظر مشاور ژنتیک، نشانگرهای مختلف مرتبط با متابولیسم مواد غذایی و هورمون ها را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. این تست اطلاعاتی را در خصوص نیاز فرد به عناصر ماکرو و میکرو، متابولیسم بدن و استعداد بد غذایی، پاسخ به کافئین و لاکتوز، استعدادچاقی و لاغری، استعداد فرد به تنش های اکسیداتیو، نحوه تاثیر چربی های اشباع و غیر اشباع و متابولیسم آن ها، تمایل به شیرینی و افزایش قند خون، هورمون های مرتبط با وزن و.....، در اختیار فرد قرار می دهد و به فرد کمک می کند تا بهتر و متناسب با ژنتیک خود دوره رژیم درمانی را پیش بگیرد.

تست های پیش آگهی ژنتیک و ورزش از دیگر دستاورد های تکنولوژی جدید است که بر اساس واریانت های ژنتیکی متفاوت در افراد استعداد فرد را برای ورزش های مختلف پیش بینی می کند. به علاوه بر اساس این برنامه ها می توان اتمال وقوع آسیب هایی همجون آسیب به تاندون ها و سکته و مرگ ناگهانی در ورزشکاران را پیش بینی نمود. همچنین بر اساس ژنتیک افراد می توان استعداد و عملکرد ورزشکاران را برای برنامه های هوازی یا بی هوازی و ورزش های استقامتی و قدرتی پیش بینی نمود.
تست های پیش آگهی ژنتیک و واکنش های دارویی و ریسک سرطان به بررسی ژن های مستعد کننده بیماری های شایع و نادر ارثی و سرطان های پستان و تخمدان و کولورکتال و معده و ریه و به طور کلی Solid Tumor ها می پردازد. این تست ها پیش بینی می کند که بدن فرد چطور به درمان با داروی خاص پاسخ می دهد، که از جمله مزیت های آن دادن اطلاعات لازم برای تغییر سبک زندگی و کاهش ریسک و پیشرفت بیمار ی و اطلاع از حساسیت های خطرناک دارویی و تجویز داروی مناسب هر فرد،افزایش شانس بقای هر فرد با تشخیص صحیح سرطان و درمان آن بر اساس پزشکی فرد محور می باشد.
 

 


 
مقاله ها
نظرات